Elektrownia jądrowa coraz bliżej Żarnowca

               Pomorskie w pierwszej kolejności będzie rozpatrywane przy wyborze lokalizacji elektrowni atomowej.

  Kontakt w sprawie kupna domeny zarnowiec.com.pl
 
  Nie tylko dlatego, że są tam bardzo dobre warunki do jej budowy, ale przede wszystkim z tego względu, że brakuje w tej części kraju dużego źr�dła energii.

W takim właśnie tonie wypowiadała się w piątek w Gdańsku Hanna Trojanowska, wiceminister gospodarki, pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej. Pani minister gościła w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym na posiedzeniu wojew�dzkiej rady ds. bezpieczeństwa energetycznego i zespołu ds. przygotowań wojew�dztwa do budowy elektrowni jądrowej.
 
 
  Gdzie elektrownia atomowa w Polsce? Żarnowiec  
   
  Bezpieczeństwo energetyczne to w naszym regionie jeden z bardziej palących problem�w. Pow�d to słabość sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Dlatego, wojewoda pomorski Roman Zaborowski - nie czekając, aż zacznie działać u nas jakakolwiek elektrownia - zawarł porozumienia dotyczące wymiany informacji o awariach. Zostało ono podpisane z Tadeuszem Szczepańskim, prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych P�łnoc w Bydgoszczy oraz z Włodzimierzem Jażdżykiem, dyrektorem generalnym Energa Operator Oddział w Gdańsku. Podobne dokumenty uregulują wsp�łdziałanie z prezesem zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator w Warszawie i dyrektorem Departamentu Infrastruktury ENEA Operator.  
  Polecamy: Nieruchomości na sprzedaż Tr�jmiasto - Ankra -bogata baza działek, dom�w nad morzem oraz na Pomorzu.

Sieci przesyłowe o napięciu np. 400 kilowolt�w muszą zostać wzmocnione, żeby - w razie zbudowania elektrowni jądrowej na Pomorzu - można było prąd z tego źr�dła dostarczać do innych rejon�w kraju. W tym zakresie jest konieczna ścisła wsp�łpraca z władzami centralnymi. Według Teresy Kamińskiej, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na bieżąco musimy się dowiadywać, co rząd postanowił odnośnie jądr�wki i dopasowywać działania do strategii rozwoju energetyki jądrowej w kraju. Ważne jest ponadto przygotowanie Pomorskiego nie tylko pod względem ułatwień niezbędnych do budowy elektrowni atomowej (np. zapewnienie odpowiednich dr�g umożliwiających transport urządzeń o wielkich rozmiarach), ale też kształcenie fachowc�w od energetyki jądrowej. - Politechnika Gdańska już czeka na chętnych - podkreśla prof. Andrzej Reński, pełnomocnik uczelni ds. studi�w podyplomowych w tym zakresie.

 
 

Pierwsza w kraju elektrownia atomowa powstać może w Żarnowcu.